Forside

Undgå kalk i hjemmet

Blødgøringsanlæg

Drikkevandsgodkendt til private hjem

afkalkningsanlæg til privat bolig

Undgå kalk i hjemmet og forlæng levetiden på alle dine VVS-installationer.

Vi forhandler blødgøringsanlæg til private hjem - enpersonershjem, små & større familieejendomme, lejligheder, rækkehuse, andelsboliger samt til flerfamiliehuse & større ejendomme.

Vi har stor erfaring og kan give kompetent rådgivning.


Info/fakta

blødgøringsanlæg til hjemmet

Anlæg med WIFI


Disse anlæg har WIFI så du via en app kan styre det via din Iphone eller android

Du får en app til din smartphone og tablet, når du køber et af vores blødgøringsanlæg med indbygget wifi. App’en holder dig opdateret om dit vandforbrug, og skulle du være så uheldig at vandrøret springer, advarer app‘en dig, så du kan lukke for vandet inden skaden forværres. Det er også årsagen til at nogle forsikringsselskaber vil give rabat på husforsikringen, hvis du har købt vores blødgøringsanlæg med den medfølgende app.

Blødgøringsanlæg


Et blødgøringsanlæg kan rense dit vand for kalk. Det gør vandet blødt, hvilket har stor betydning for din husholdning og din pengepung.

Et blødgøringsanlæg fungerer ved en såkaldt ionbytning, hvor vandets kalcium-ioner og magnesium-ioner fjernes fra vandet, og derved efterlader vandet kalkfrit. Vandet bliver blødt og mere skånsomt mod husholdningsapparater m.m. At rense hårdt vand ved hjælp af blødgøringsanlæg, er ikke en ny opfindelse. Indenfor industrien har virksomheder brugt kalkfrit vand i årevis. I Danmark blev det imidlertid først muligt for privatpersoner at købe egne blødgøringsanlæg til koldt vand i juli 2016.

Vores blødgøringsanlæg har en DVGW-godkendelse, som fornyes hver 3-5 år.


Kalkfrit vand giver dit hjem mange fordele


Kalkfrit vand giver dig og din husholdning en lang række fordele. Du slipper for kalkaflejringer i rør, opvaskemaskiner, kaffemaskiner og andre husholdningsapparater. Derved undgår du dyre udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger.

Blødt, eller kalkfrit vand, har også et væld af andre fordele. Du behøver fx ikke bruge ret meget sæbe, balsam, vaske- og rengøringsmiddel. Grunden er, at mange af disse produkter ofte reducerer vandets kalkindhold. Når vandet imidlertid er kalkfrit, bortfalder det behov.


Med kalkfrit vand vil du derfor fx opleve:


- Dit hår behøver ikke samme mængde shampoo som før

- Dit tøj holder længere og bliver blødere

   helt uden brug af blødgøringsmiddel

- Du skåner både miljøet, din krop og pengepungen på én gang


Vedligeholdelse af dit blødgøringsanlæg


Et blødgøringsanlæg kræver ikke meget vedligeholdelse. Det eneste du skal gøre er at sikre dig, at der er blødgøringssalt på anlægget. Har du et anlæg med indbygget Wi-fi, kan du få påmindelse om at saltbeholdingen er lav vha. den medfølgende app.

Vores blødgøringsanlæg bruger blødgøringssalt til at fjerne det overskydende kalk fra maskinen. Det sker, når anlægget regenererer, hvilket tager ca. 45 min. Under regenereringen fastholder blødgøringssaltet kalken, hvorefter både salt og kalk skylles ud.

De blødgøringsanlæg vi sælger, har en lille “intelligent” harddisk, som indstiller regenereringen efter jeres vandbehov. Det betyder, at den først starter rensningsprocessen, når I normalt ikke bruger vand i husholdningen. Skulle I alligevel få brug for et glas vand, mens anlægget regenererer, sender blødgøringsanlægget blot det alm. hårde vand videre, indtil rensningsprocessen er overstået.

Da vores blødgøringsanlæg har en indbygget klorsonde, som modvirker bakterievækst, skal du ikke bruge dyre klortabletter i dit anlæg. Du skal blot nøjes med salttabletter til blødgøringsanlæg.


Det eneste du skal sørge for er at:


- El og vand til blødgøringsanlægget ikke afbrydes

- Der er altid påfyldt blødgøringssalt

- Anlægget er installeret efter gældende forskrifter (vand, el og afløb),   

        hvilket din VVS ‘er kan hjælpe dig med at sikreHvad undgår du ved at installere et blødgøringsanlæg?


Hårdt Vand: Vand bliver hårdt når det passerer gennem de forskellige kalklag i undergrunden, hvor det opsamler kalcium og magnesium. Det resulterer i kalkaflejringer i badeværelset, gør vasketøjet stift og slider på hår og hud. Hårdt vand tilstopper dine rør, forringer vandvarmernes effekt og giver husholdningsapparater en væsentlig kortere levetid.

Surt Vand: Efterlader dit vand blågrønne pletter, kan det være et tegn på, at vandet er surt. Surt vand kan resultere i rustdannelse i dine armaturer og nedbryder langsomt vandhaner og rør.

Vand med højt indhold af jern og mangan: Vand med et højt indhold af jern og mangan kan efterlade pletter i håndvasken og på vasketøjet. Det kan også danne kedelsten i rør og i de husholdningsapparater, som bruger vand.

Grumset vand: Noget vand kan virke grumset, og have et næsten mælkeagtigt uklart udseende. Det skyldes at vandet indeholder masser af små partikler. De partikler kan tilstoppe rør og dræn, og afkorter derved levetiden på dine ventiler og pakninger.Ofte stillede spørgsmål

Kan man drikke blødgjort vand?


Man kan godt drikke blødgjort vand. Dog skal man, hvis man er på en saltfri diæt, tage visse forbehold.

For at blødgøre med 1 tysk hårdhedsgrad (dH) tilsætter vi ca. 8,2 mg natrium pr. 1 liter vand. Folk, der er på en saltfri diæt, skal tage højde for dette ved beregning af dagligt saltindtag. Hvis man hver dag drikker 3 liter blødgjort vand, indtager man 344,4 mg natrium, hvilket svarer til cirka 0,87 g salt. Dette svarer eksempelvis til den mængde salt, der er i 1 skive hvidt brød.


Er blødgjort vand salt?


Indholdet af natrium i blødgjort vand stiger, hvorimod kloridkoncentrationen forbliver uændret. Smagen af salt opstår ved en kombination af natrium og klorider. Derfor er blødgjort vand ikke salt.


Kan salt, der bruges til regeneration af ion-byttere i et blødgøringsmiddel, skade miljøet?


Salt, der bruges til regeneration af et blødgøringsanlæg, indeholder ikke stoffer, der er sundhedsskadelige for mennesker eller skadelige for miljøet. Saltet er fødevare godkendt.


Fremmer blødgøringsmidler væksten af bakterier?


Kun stillestående vand fremmer spredning af bakterier. Da vand hver dag løber igennem blødgøringsanlægget, er der ingen risiko for bakterievækst. Hvis der ikke bruges husholdningsvand i en længere periode, fx i en ferie, kan der aktiveres en anordning i enheden, som gør, at blødgøringsanlægget regenereres med få dages mellemrum for at hindre bakterievækst. Blødgøring af vand hindrer vækst af farlige bakterier så som legionellabakterier, som akkumuleres i kalk.


Fjerner blødgøringsmidlet fuldstændig al kalcium fra vandet, som er nødvendig for kroppen?


Et passende indtag af kalcium er vigtig for sundheden. Men kalciumpartikler, der er opløst i drikkevandet, optages kun marginalt i kroppen. Vand, der indeholder kalcium, udgør kun en lille del af den mængde kalcium, et menneske har brug for. Den rolle, som vand spiller for indtagelsen af kalcium, er absolut marginal.

Der er desuden områder i Verdenen fx Norge, hvor vandet naturligt er blødt og hvor der ikke har været rapporteret nogen væsentlig mangel på kalcium blandt lokalbefolkningen.

 

Er mit postevand ikke allerede blevet behandlet?


Det forudsættes, at postevand er vand, der opfylder gældende standarder for drikkevand. Vandet er allerede behandlet. I Danmark er der forskellige hårdheder alt efter hvor i landet man bor. Nogle steder er der over 30ᵒdH (tyske hårdhedsgrader). Denne værdi er ikke sundhedsskadelig, men betyder, at vandet er meget hårdt, hvilket giver kraftige aflejringer i vandhaner, toiletter og dannelse af kedelsten i systemet. De fleste i Danmark kender godt til de problemer, der skyldes hårdt vand.


Øger kedelsten energiudgifterne?


Ja. Kedelsten nedsætter effekten af en varmtvandsbeholder og opvarmningsprocessen i centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg i boligen. Kedelsten med en tykkelse på 1 mm på overfladen af en varmeveksler nedsætter effektiviteten med cirka 12 % og forøger derved olieforbruget tilsvarende. Man har beregnet, at omkostningsstigningen på varmeudstyr, som skyldes opbygning af kedelsten, er på gennemsnitligt 20 %.


Produkter

ökosoft blødgøringsanlæg privat
greenline blødgøring i hjemmet
greenline afklakning i hjemmet
greenline afkalkningsanlæg med wifi

Ökosoft 25 blødgøringsanlæg Vejl. pris 9.725,- excl. moms  /  12.156,25 incl. momsÖkosoft 35 blødgøringsanlæg Vejl. pris 10.795,- excl. moms  /  13.493,75 incl. momsÖkosoft 60 blødgøringsanlæg Vejl. pris 13.600,- excl. moms  /  17.000,- incl. moms
Greenline 25 NG blødgøringsanlæg

Anlæg med WiFi, så det kan styres via app på iphone eller android.

 

Vejl. pris 13.350,- excl. moms  /  16687,50 incl. moms 

Greenline 40 NG blødgøringsanlæg

Anlæg med WiFi, så det kan styres via app på iphone eller android.


Vejl. pris 14.075,- excl. moms  /  17.593,75 incl. moms

Greenline 65 NG blødgøringsanlæg

Anlæg med WiFi, så det kan styres via app på iphone eller android.


Vejl. pris 15.350,- excl. moms  /  19.187,50 incl. momsKontakt

 
 
 
 
Ökosoft anlæg
Greenline anlæg
Rådgivning
Andet
 
 
 
Søren Christian Sørensen blødgøring afkalkning
Søren Balsby blødgøring afkalkning

Søren Chr.

Tekniker Søren Chr. Sørensen - tlf. 2025 2964.


Søren Christian fra E.J. Service A/S har over 30 års erfaring med vandbehandling og afkalkningsanlæg til industri og firmaer. Han har således en stor ekspertise og er klar til at give råd og vejledning.

Søren B.

Tekniker Søren Balsby - tlf. 2042 0870.


Søren fra E.J. Service A/S har over 30 års erfaring med afkalkningsanlæg og vandbehandling i industri og firmaer. Han har en stor erfaring og er klar til at give råd og vejledning.